Viljapuude hooldus
 

Lisaks Indiaanikülas toimetamisele võtame me vahepeal kätte tangid ning asume hooldama huviliste viljapuid, enamasti õunapuid.

Õunapuude lõikust teostame peaaegu aastaringselt. Sagedaseim aeg selle töö tegemiseks on kevad (enne õunapuude õitsemist) ning sügis, peale lehtede langemist.

Esimesed kokkupuuted õunapuude lõikusega omandasin juba noores eas, teostades töid oma koduaias. Lisaks olen osalenud koolitustel ja tänaseks päevaks saadab mind tööde teostamisel aastatepikkune kogemus.

Tegutsemispiirkond on üldjuhul Pärnumaa, aga kokkuleppele jõudes oleme nõus töid teostama ka mujal.
 

Huvi korral võtke ühendust telefoni, sõnumi või e-maili teel.


info@joetalu.ee
5623 4850

ounapuujpg